Předávání dětí v MŠ

14.06.2021

Vážení rodiče, připomínáme, že v souladu se Školním řádem jsou rodiče povinní osobně předat dítě učitelce. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až v okamžiku předání dítěte rodičem (zákonným zástupcem, pověřenou osobou). Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ samotné!

Děkujeme za pochopení