Informační brožura pro rodiče dětí

24.01.2023

Vážení rodiče, s ohledem na stále se opakující situaci, kdy jsou přiváděny do kolektivu děti s příznaky odpovídajícími charakteru infekčního onemocnění, vkládáme informační brožuru, kterou jste v MŠ obdrželi na začátku školního roku v listinné podobě. 

Mateřská škola má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Předchází tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi i zaměstnanci školy. Mateřská škola nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.

Děkujeme za pochopení.