Zveme Vás všechny na vánoční jarmark a zpívání při rozsvěcení vánočního stromu ve Svinařích v neděli 27. 11. v 15:30 h.  V sobotu 26. 11. budeme zpívat v Hatích u obecního úřadu. Těšíme se na Vás.