Sem vložte podnadpis

Vstup do právní subjektivity 1. 12. 2002.
Mateřská škola má od 1. 10. 2016 3 třídy, jejichž kapacita je 63 dětí zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

ŠVP má název "Našim dítkám"

Zaměstnanci školy:
ředitelka:
Mgr. Marcela Koháková

pedagogický sbor:

Lada Hrubá

Klára Kerhartová, DiS.

Hana Ustohal Ševčíková 

Alena Kahánková

asistentky pedagoga: Ilona Duspivová

                                       Ing. Eva Manglová

školnice: Iva Zímová

uklízečka: Ilona Duspivová

sekretářka, pokladní a vedoucí ŠJ: Iva Zímová

kuchařky: Anna Grabmylerová

                  Nikola Ševčíková


telefonní kontakty do tříd:

Rybky: 732 341 410

Žabky: 731 771 453, 797 833 755

Včelky: 739 786 787Celý název a adresa zařízení:
Mateřská škola Svinaře, okres Beroun
Svinaře 64
267 28

IČO: 75034239
č. ú: 181154219/0300
tel.: 311 684 163
e-mail: skolka@mssvinare.cz

č. ú ŠJ: 289320821/0300