Sem vložte podnadpis

Vstup do právní subjektivity 1. 12. 2002.
Mateřská škola má od 1. 10. 2016 3 třídy, jejichž kapacita je 63 dětí zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

ŠVP má název Od podzimu do léta.

Zaměstnanci školy:
ředitelka:
Mgr. Marcela Koháková

pedagogický sbor:

Lada Hrubá

Klára Kerhartová, DiS.

Hana Ustohal Ševčíková 

Bc. Zdeňka Štičková


Asistentka pedagoga: Lenka Vítková


Celý název a adresa zařízení:
Mateřská škola Svinaře, okres Beroun
Svinaře 64
267 28

IČO 75034239
Č.ú 181154219/0300 ČSOB
tel.: 311 684 163
e-mail: skolka@mssvinare.cz