Organizace prvního školního dne

28.08.2019

V pondělí 2. 9. 2019 se budeme ve školce scházet od 6:30 do 8:00 h .            V 9:00 h začne divadelní představení pro děti. V této době bude ve třídě Rybek schůzka rodičů dětí, které nastupují do naší školky poprvé (pokud jim to časové možnosti dovolí). Rozdělení dětí do tříd bude vystaveno na nástěnce vedle vstupních dveří.