Sem vložte podnadpis

Něco o mateřské škole

Mateřská škola se nachází v budově staré školy, která byla postavena kolem roku 1890. V této budově byla mateřská škola zřízena v roce 1942.

Před rokem 1989 prošla budova mnoha rozsáhlými rekonstrukcemi a opravami. To ale nestačilo, proto byly provedeny další rekonstrukce - topení, vody, hygienického zařízení, střechy, sanace vnitřních omítek.
Během let se mateřská škola často potýkala s nedostatkem dětí. Hrozilo uzavření, ale vždy se nějaké dítě náhle objevilo a škola se udržela nebo obec školu podržela. Od toho se odvíjelo i vybavení školy. Mnohokrát se zvažovalo, zda je nové vybavení vhodnou investicí, či nikoliv. I proto bylo vybavení do doby zcela nedávné velmi staré, ale celkem funkční. V současné době je dětí dostatek díky stěhování mladých lidí na vesnici.

Za posledních 20 let bylo realizováno:
Roku 1994 byla realizována výstavba dřevěných stavbiček na školní zahradě - peníze se sháněly přes 2 roky, a - finančně i časově velmi náročná - rekonstrukce statického uložení nové podlahy v tělocvičně. Byly instalovány bezdotykové baterie (které se nakonec ukázaly jako zcela zbytečné), bojlery, umyvadla, dlažba ve skladu potravin, nové regály na potraviny.
V roce 2003 proběhla rekonstrukce části 1. patra za účelem vybudování kanceláří OÚ a knihovny.
V roce 2004 se dokončila plynofikace budovy, pořídily se nové stolky a židličky pro děti, které respektují velikost dětí, byla dokončena akce "pitná voda" - bylo obnoveno zařízení vodárny u rybníka, dokončilo se nové oplocení školní zahrady.
V roce 2005 se dokončila šatna pro kuchařku a úklidová místnost v 1.patře.
V roce 2006 bylo provedeno kompletní odvlhčení budovy. Díky sponzorským darům byl nakoupen nový nábytek do třídy v přízemí, včetně dalšího vybavení a velkého terária pro vodní želvy.

V roce 2007 byl upraven chodník před budovou školy a travnatá plocha byla osázena rostlinami. Bylo dokončeno dřevěné oplocení školní zahrady.
V roce 2008 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí za účelem navýšení kapacity MŠ z 24 na 39 dětí. Byl obnoven celkový vzhled budovy: fasáda, kompletní výměna střešní krytiny a výměna oken. V prvním patře byla vybudována třída z bývalé tělocvičny, sociální zařízení pro děti i personál a také ředitelna. Tohle všechno se mohlo podařit pouze díky finančnímu přispění obce Svinaře a Skuhrov; díky pochopení situace a aktivního přístupu lidí, kteří mají zájem na tom, aby vše fungovalo tak, jak má; díky obětování mnoha hodin svého volného času při řešení a dohlížení na stav a postup prací. Poděkování patří veškerému personálu školy, rodičům i zastupitelům obce, kteří přiložili ruce k dílu.
V přízemí jsou dvě místnosti využívány jako obchod. Zbylé prostory v přízemí využívá mateřská škola (kuchyň, sklad potravin, třída, herna, sociální zařízení, společná šatna pro všechny děti). V prvním patře je druhá třída (bývalá tělocvična) se sociálním zařízením pro děti. Dále ředitelna, šatna pro personál, WC pro personál, kabinet s novými regály na pomůcky, šatna pro kuchařku, úklidová místnost, kanceláře obecního úřadu a knihovna.
V roce 2010 byla další rekonstrukce, tentokrát přízemí. Byly vyměněny podlahy ve třídě, herně, šatně i kuchyni. Kompletně byla zrekonstruována koupelna pro děti. Udělaly se další úpravy jako zasekání rozvodů topení do zdi, nové elektrorozvody, nové kryty topení, rekonstrukce dveří, v kuchyni nové rozvody vody, elektriky, nové obklady, zakoupila se digestoř a pracovní stůl. Chodba prošla taktéž rekonstrukcí: bylo zbroušeno schodiště, položena nová dlažba, nátěr zábradlí, oprava omítek.